Корзина
cart
товар - 0,00 €

Ваша корзина покупок пуста.

Итого
0,00 €

weber_VH_White,_20_kg

Больше изображений

VIIMISTUSPAHTEL WEBER VH VALGE 20KG

weber.vetonit VH on tsemendibaasil viimistlussegu kuivadesse, niisketesse ja märgadesse ruumidesse, ka välitingimustesse. Lagede ja seinte viimistlemiseks, välitingimustes fassaadivärvi aluseks viimistluskihiks. Veega segamisel saadakse valmis pahtel, mis pärast kivistumist on niiskus- ja külmakindel.

• Tsemendil baseeruv viimistluspahtel
• Halli ja valget värvi
• Betoon-, tellis- ja krohvitud seinte pahteldamiseks 1 mm kihina
• Kuivadesse, niisketesse ja märgadesse ruumidesse, köetavatele pindadele, külmadesse oludesse

Доступность: Есть в наличии

24,80 €

1,24 € / kg

 KOTT 

Подробности

Aluspind

Aluspinnaks sobivad tsementkrohvid ja -pahtlid, nt weber TT, weber.therm 310, weber.vetonit 137 ja betoon. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest, nagu värv, rasv, tolm jne. Aknad ja muud pinnad, mida ei tasandata, tuleb hoolikalt kinni katta.

Segu valmistamine

Segamisel kasutatakse ainult puhast, toatemperatuuril olevat vett u 8 l / 25 kg kuivsegule. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga kahes jaos. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja lastakse segul seista u 10 minutit. Teist korda segatakse kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Viimistlussegu kasutusaeg on kuni 4 tundi vee lisamisest. Valmissegu temperatuur peab ületama +10°C.

Osaline tasandamine

Vajaduse korral niisutatakse kuivad ja poorsed pinnad enne tööde algust. Osalisel tasandusel kantakse pahtel pinnale käsitsi, kasutades sobiva laiusega pahtlilabidat.

Laustasandus

Laustasanduseks kasutatakse 60-80 cm pikkust pahtlilabidat või pahtlipritsi. Üleliigne segu eemaldatakse segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täiesti kivinenud (1-2 ööpäeva). Lihvida tuleb iga kihi järel peene lihvimispaberiga. Kuivades tingimustes tuleb pinda hiljem niisutada.

Pinna töötlemine

Kivistunud pinda võib värvida, tapeetida või katta keraamiliste plaatidega. weber.vetonit VH-ga tasandatud pinnad võib jätta ka viimistlemata (nt pritspinnana lõppviimistluskihiks).

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

 

Praktilised nõuanded

Krohvimisel peab aluspinna, segu ja ümbritseva keskkonna temperatuur olema üle +5°C. Segu kulumiskindlust ja naket aluspinnaga võib parandada, lisades seguveele weber nakkedispersiooni vahekorras 1:10. weber.vetonit VH ei sobi kasutamiseks värvitud pindadele; vees lahustuvatele segukihtidele nagu nt weber.vetonit KR, L, weber LR+; põrandate tasandamiseks ega nõrkade, lupja sisaldavate segude tasandamiseks.

 

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga. 

Our Brand