ostukorv
Korv
toode - 0,00 €

Ostukorvis pole tooteid.

Vahesumma
0,00 €

PVA liim 0,33L

Rohkem vaateid

PVA liim 0,33L, Eskaro

Ühekomponentse vesialuseline PVA liimi omadused:
Liim on valge, kuivades muutub läbipaistvaks
Kulu: 5-7 m2/L
Kiire esialgne kokkuliimimisvõime
Moodustab elastse liimivuugi
Sobib tiselritöödeks
Kuivamisaeg: Vajutusaeg: paber 3 minutit, puit, tektsiil, nahk 5...6tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust.
Kuivanud liim talub hästi nii madalat kui kõrget temperatuuri -30°C kuni +80°C
Sobib hästi laste käsitööringides kaustamiseks ja mitmete käsitsi valmistatavate toodet liimimiseks

Kasutusala
Üldotstarbeliseks liimimiseks. Sisetöödeks.

Kasutuskohad
Puit, paber, kartong, nahk, tekstiil, vineer, puitkiud- ja puitlaastplaat, tesktiilalusel või soojustatud alusel linoleum, katteplaadid jm. Ei sobi veega kontaktis olevate pindade liimimiseks.

Saadavus: Jah

4,98 €

15,09 € / l

 tk 

Info

Pinna ettevalmistus
Liimitav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast, õlist, vahast jm. mustusest. Töö teostamiseks sobivaim materjali-, liimi- ja õhutemperatuur +15...+20°C ja suhteline õhuniiskus 50...70%. Liimimine liiga madalal või liiga kõrgel temperatuuril halvendab liimi nakkevõimet ja tugevust. 

Liimimine
Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Liim kanda ühtlase õhukese kihina ühele liimitavatest pindadest pintsli, rulli või liimilabidaga. Liimitavad pinnad kokku suruda ja  surve alla panna. Üleliigne liim koheselt pinnalt ära pühkida.

Töövahendid
Pintsel, rull, liimilabidas.

Töövahendite puhastamine
Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

Ohutusnõuded
Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Kokkupuutel nahaga on soovitatud puhastada kahjustatud ala põhjalikult vee ja neutraalse seebiga.
 
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse
Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Jäätmekood 08 04 10. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.
 
Pakendid: 0,33L - 0,7L - 1L - 2,5L
Säilivusaeg: 2 aastat
Külmakindlus: Ei ole külmakindel
Tihedus: 1 kg/L
Hoiustamistingimused: Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.
 
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.
 

Our Brand